hren

 Kako bi osvijestili javnost o potrebama djelovanja u cilju zaštite od klimatskih promjena, javna ustanova Rera SD, organizirala je danas online Mid-Term konferencija naziva “Climate change in transitional environment“, a u sklopu projekta Change we care EU projekta, u kojem je Rera jedan od jedanaest partnera s područja Hrvatske i Italije.

Jedan od ciljeva konferencije, koja se održala kombiniranim korištenjem ZOOM platforme i prijenosom iz TV studija, bio je, kako je naglasio Mili Novak, komunikacijski manager projekta,  i upoznati se s rezultatima drugih projekata koji se bave klimatskim promjenama te osmisliti i objediniti zajedničke akcije koje će imati za cilj ublažavanje posljedica klimatskih promjena a ujedno ih i uvrstiti u novo EU programsko razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Sudionike konferencije, uz Milija Novaka pozdravio je i kaštelanski gradonačelnik Denis Ivanović, koji je posebno naglasio zadovoljstvo izradom Studije obalnog pojasa grada Kaštela a uz nju i Zaštitu od plavljenja na osnovu koje je grad Kaštela pokrenuo i određene projekte za koje vjeruje da će realizacija biti pokrenuta u idućoj godini. 

Pročelnica županijskog Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Marija Vuković, u svom pozdravnom govoru istakla kako čovjek sa svojim neodgovornim ponašanjem i željom za profitom uzrokuje stvaranje promjena u prirodi pa tako dolazi do značajnih promjena u klimi što u konačnici može uzrokovati ekstremne pojave kao što su visoke temperature, dizanje razine mora, požari, klizišta i slično, zbog čega bi trebalo prepoznati ove opasnosti I pripremiti projekte u tom smislu.

Konferencija je nastavljena predavanjem voditeljice projekata programa Interreg Italy-Croatia, Diane Gracin Petrović, na temu IT-HR CBC Programme implementation – state of the art – focus on priority axis 2.

Upravu za klimatske aktivnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja na konferenciji je predstavljala Branka Pivčević Novak.

- Klimatske promjene predstavljaju globalni rizik za održivi razvoj pa je bio važan korak definiranje zajedničkih ciljeva Pariškim sporazumom, a to je smanjenje emisije stakleničkih plinova I jačanje kapaciteta društava za rješavanje učinaka klimatskih promjena – ustvrdila je Pivčević Novak.

U ovom trenutku na nacionalnoj razini u tijeku je više aktivnosti, a među njima i izrada prvog nacionalnog akcijskog plana, modernizacija nacionalne meteorološke mreže (METMONIC), financiranje primjenjenih istraživanja te programiranje ESI financiranja za razdoblje 2021.-2027.

Martina Baučić, s Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u svom izlaganju govorila je o izradi Plana obalnog upravljanja za grad Kaštela koji je zasnovan na integriranom upravljanju obalnim područjem i pomorskom prostornom planiranju s ciljem održivog razvoja obalnog područja zasnovanom na turizmu, a u konferenciju se iz Italije uključio voditelj Change we care projekta Davide Bonaldo.

Bonaldo je predstavio dosadašnje rezultate projekta i istakao samu njegovu bit koja se sastoji od tri koraka: procjeni sadašnjeg stanja i novijih trendova fizičkih i ekoloških procesa koji se odvijaju u obalnim područjima Jadranskog mora, projekciji budućih scenarija u uvjetima klimatskih promjena te identifikaciji mogućih mjera prilagodbe na klimatske promjene u nizu od pet pilot područja koja su tema ovog projekta. Pet pilot područja u Hrvatskoj su Vransko jezero, Delta Neretve, rijeka Jadro i Kaštelanski zaljev, a u Italiji Banco di Mula di Muggia i delta rijeke Po.

Ovog dana predstavljeni su i drugi EU projekti iz Interreg programa Italy-Croatia, a čija je tematika rada također u okviru klimatskih promjena.

Na kraju konferencije Daria Povh Škugor, viša voditeljica programa u UNEP PAP/RAC centru u Splitu, predstavila je strukturu za budući zajednički akcijski plan u kojem su navedeni svi prijedlozi dosadašnjih projekata za svaku pojedinu strukturnu kategoriju, a s ciljem izbjegavanja preklapanja budućih projekata i boljeg osmišljavanja aktivnosti za buduće EU programsko razdoblje 2021-2027. 

 


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij