hren

ZAHTJEVI ĆE SE ZAPRIMATI ISKLJUČIVO ELEKTRONSKI PUTEM
Dječji vrtić Kaštela vršit će upis djece u programe vrtića i jaslica od 3. do 14 svibnja, a zahtjeve će zaprimati isključivo elektronskim putem, putem aplikacije e-upisi koja se nalazi na web stranici Dječji vrtić „Kaštela“. Upisi će se provoditi za male i velike jaslice, te za redovni, jutarnji ili poslijepodnevni program.

Uz podnošenje zahtjeva potrebno je elektronskim putem priložiti, odnosno skenirati ili fotografirati sljedeće dokumente, zahtjev za upis i upitnik za roditelje  koje je potrebno ispuniti na posebnom obrascu te preslika rodnog lista djeteta i dokaz o prebivalištu za oba roditelja, odnosno preslika osobnih  iskaznica oba roditelja.

Dokumenti kojima roditelji, odnosno staratelji dokazuju pravo na prednost pri upisu:

DJECA ZAPOSLENIH RODITELJA,

 • potvrda o radnom statusu roditelja - Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje preslika rješenja o samostalnom obavljanju djelatnosti ( za privatne poslodavce)
  • potvrda visokoškolske ustanove o statusu redovnog studenta (za studente) preslika Ugovora o radu (za pomorce), dokaz o statusu poljoprivrednika  i sl.
  • rješenje HZZO o priznavanju prava na rodiljni ili roditeljski dopust

Dokumenti ne smiju biti stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis.

DJECA SAMOHRANIH ZAPOSLENIH RODITELJA ,

 • dokaz o razvodu braka ili pokrenutoj brakorazvodnoj parnici
 • smrtni list za preminulog roditelja
 • rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta (kada je drugi  roditelj lišen poslovne sposobnosti, kada mu je oduzeto pravo na roditeljsku skrb i kada je na dugotrajnom izdržavanju kazne zatvora)

DJECA U GODINI PRIJE POLASKA U OSNOVNU ŠKOLU

 •   preslika  rodnog lista djeteta

DJECA U UDOMITELJSKIM OBITELJIMA

 • sudska odluka i rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj

DJECA RODITELJA INVALIDA DOMOVINSKOG RATA

 • rješenja mjerodavne službe o priznatom statusu invalida  domovinskog rata

DJECA U OBITELJI S TROJE ILI VIŠE MALOLJETNE DJECE

 • preslike rodnih listova ostale djece

DJECA RODITELJA KOJI PRIMAJU DJEČJI DOPLATAK

 • preslika rješenja o priznavanju prava na dječji doplatak

DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

 • nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Rezultati upisa djece bit će do 24. svibnja, a rok za prigovor je osam dana, s tim da će se prigovor moći uputiti putem aplikacije e-upisi. Rezultati upisa sa listom prvenstva bit će objavljeni 2. lipnja.

Detalje upisa putem aplikacije e-upisi, možete pogledati OVDJE.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij