hren

jame

Odluka o cijenama vodnih usluga, objavljena na službenim stranicama Vodovoda i kanalizacije krajem kolovoza, iako su mnogi strahovali, ne donosi povećanje cijene vode, već je riječ o dodatku definiranja pražnjenja otpadnih voda iz idividualnih sustava odvodnje na pojedinim područjima.

- Izmjena Odluke o cijeni vodne usluge u ožujku odnosila se na dodatak definiranja pražnjenja otpadnih voda iz idividualnih sustava odvodnje na određenim područjima.
Novi model koji je proizišao iz Zakona o vodnim uslugama. JIVU propisuje i izdaje koncesiju, također određuje visinu cijene po kubiku koji građani plaćaju prema koncencesionarima sukladno stvarnom trošku usluge i prijevoza koji je definiran prosječnom udaljenošću i svim stvarnim troškovima koncesionara. Važno je napomenuti da su sve predložene cijene iste ili niže od dosadašnjih.
Konkretno za Kaštela ta cijena je do sada iznosila 35- 37 kn/m3, ubuduće će iznositi 35 kn/m3 ili 30.973 kune + PDV od 13 posto.

U najnovijoj objavi Odluke o cijeni vodne usluge datirane u kolovozu, sve stavke ostaju nepromijenjene u odnosu na ožujak, dodane su jedino postojeće cijene za Grad Split koji temeljem ugovora, do travnja iduće godine, ima definiran cijenik s odabranim koncesionarima – objasnili su nam objavu Odluke u Vodovodu i kanalizaciji.

Treba naglasiti da je u tijeku natječaj za dodjelu koncesija prema definiranim cijenama usluge pražnjenja i odvoza, osim za područje Splita gdje je na snazi dosadašnji cijenik s odabranim koncesionarima do travnja sljedeće godine.

Za područje Kaštela koncesija za obavljanje poslova pražnjenja i odvoza otpadnih voda  izdaje se na rok od tri godine, a rok za sudjelovanje na natječaju je 18. listopada ove godine.

Cjenik navedenih poslova za pojedine gradove i općine na području VIK-a možete vidjeti OVDJE


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij